Výluka linky 3 na Americkom námestí

Z dôvodu vykonávania záručnej opravy bude v dňoch od 1. mája 2021 (sobota) do 30. mája 2021 (nedeľa) linka 3 premávať medzi Americkým nám. a Račianskym mýtom po obchádzkovej trase.

Linka 3 bude premávať medzi Americkým nám. a Račianskym mýtom obojsmerne cez Krížnu, Vazovovu a Radlinského.

Na obchádzkovej trase obslúži obojsmerne zastávku Americké nám. rovnako ako linka 4. Namiesto zastávky Blumentál bude obojsmerne obsluhovať zastávku Vazovova na Vazovovej.

Linka 9 bude pre zabezpečenie prestupu obojsmerne zastavovať aj na zastávke Vazovova na Vazovovej.

Dojazdy liniek 1 a 4 po Stn. Vinohrady budú premávať rovnako obchádzkovou trasou cez Krížnu a Vazovovu.