30.10.2015

Informácia o prechodnom období pre vybrané skupiny cestujúcich

Oznam v skratke:Vybrané skupiny cestujúcich budú mať čas na vybavenie čipových kariet od 01.11. do 31.12.2015. Bolo zavedené prechodné obdobie s dostatkom času na vybavenie.

Osoby, ktoré majú podľa Prepravného poriadku IDS BK nárok na 90 % zľavu z ceny predplatných cestovných lístkov, ako aj Seniori nad 70 rokov si budú môcť začať vybavovať bezkontatkné čipové karty (BČK) a predplatné cestovné lístky (PCL) k nim až od 01.11.2015. Je preto zavedené prechodné obdobie, v ktorom budete mať dostatok času na vybavenie.
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
Všetci držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S budú môcť do 08.11.2015 cestovať na linkách MHD (číselné označenie 1 až 212 a 525) na území zón 100+101 bezplatne len s preukazom ŤZP alebo ŤZP-S. Od 09.11.2015 budú môcť cestovať len so zľavneným cestovným lístkom. Obdobie prvých ôsmich dní je venované tým, ktorí si budú chcieť od 09.11.2015 využívať PCL na to, aby si vybavili BČK.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji budú môcť cestovať na linkách MHD (číselné označenie 1 až 212 a 525) na území zón 100+101 bezplatne až do 31.12.2015. Počas tohto obdobia sa budú vo vozidlách preukazovať preukazom ŤZP a dokladom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu. Obdobie do konca roka je určené na vybavenie BČK a následne aj PCL.
Od 01.01.2016 už bude možné cestovať len s novým PCL s 90 % zľavou. Ak chcú držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S cestovať po Bratislave aj dopravnými prostriedkami iných dopravcov, musia si BČK s PCL vybaviť už pred týmto termínom.
Darcovi krvi
Darcovia krvi s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí majú dnes vybavený bezplatný PCL (ružová BČK) budú môcť cestovať na linkách do 08.11.2015 cestovať na linkách MHD (číselné označenie 1 až 212 a 525) na území zón 100+101 bezplatne len s touto kartou. Obdobie prvých ôsmich dní je určené na nastavenie BČK tak, aby bola použiteľná na štandardnú tarifu.

Od 09.11.2015 do 31.12.2015 budú môcť bezplatný PCL využívať len držitelia Diamantovej Janského plakety, pričom okrem ružovej BČK sa budú musieť preukázať aj preukážkou k diamantovej plakete prof. MUDr. Janského. Obdobie do konca roka je určené na nové nastavenie BČK (bude možné použiť súčasnú BČK) a následne zakúpenie PCL.
Od 01.01.2016 už bude možné cestovať len s novým PCL s 90 % zľavou. 
Protifašistickí odbojári (a ich rodinní príslušníci)
Protifašistickí odbojári a ich rodinní príslušníci, ktorí majú dnes vybavený bezplatný PCL (žltá BČK) budú môcť cestovať na linkách do 08.11.2015 cestovať na linkách MHD (číselné označenie 1 až 212 a 525) na území zón 100+101 bezplatne len s touto kartou. Obdobie prvých ôsmich dní je určené na nastavenie BČK tak, aby bola použiteľná na štandardnú tarifu.

Od 09.11.2015 budú môcť cestovať len za štandardných tarifných podmienok.
Protikomunistickí odbojári a politickí väzni (a ich rodinní príslušníci)
Protikomunistickí odbojári, politickí väzni a ich rodinní príslušníci, ktorí majú dnes vybavený bezplatný PCL (žltá BČK) budú môcť cestovať na linkách do 08.11.2015 cestovať na linkách MHD (číselné označenie 1 až 212 a 525) na území zón 100+101 bezplatne len s touto kartou. Obdobie prvých ôsmich dní je určené na nastavenie BČK tak, aby bola použiteľná na štandardnú tarifu.

Od 09.11.2015 do 31.12.2015 budú mať nárok na bezplatnú prepravu v rámci prechodného obdobia len priami účastníci (nie rodinní príslušníci), pričom okrem žltej BČK sa budú musieť preukázať aj preukazom vydaným Ústavom pamäti národa, alebo preukazmi Konfederácie politických väzňov Slovenska alebo Zväzom protikomunistického odboja, ktorí ich opatria novou pečiatkou. Obdobie do konca roka je určené na nové nastavenie BČK (bude možné použiť súčasnú BČK) a následne zakúpenie PCL.
Od 01.01.2016 už bude možné cestovať len s novým PCL s 90 % zľavou.
Seniori nad 70 rokov
Seniori nad 70 rokov budú môcť do 31.12.2015 cestovať na všetkých linkách (mimo železničnej dopravy) bezplatne len na základe občianskeho preukazu. Obdobie do konca roka je určené na vybavenie BČK a následne "zakúpenie" SeniorPasu.
Od 01.01.2016 už bude možné cestovať len s bezplatným SeniorPasom, alebo so zľavneným cestovným lístkom na jednu cestu.

SeniorPas je cestovný lístok s ročnou platnosťou, ktorý platí v celej sieti IDS BK, a je úplne bezplatný. Jeho vydanie je možné len na BČK vydanú ľubovoľným dopravcom. Na jeho vystavenie je potrebný len doklad totožnosti a fotografia na BČK. V predajni Slovak Lines na autobusovej stanici Mlynské Nivy fotografiu netreba, odfotia Vás priamo na kartu.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102