Zmena v doprave: Linka S70

V pondelok 24. mája 2021 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 10:00 h do 14:00 h realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Kvetoslavov – Nové Košariská.

V dôsledku výlukových prác budú v úseku Kvetoslavov - Nové Košariská a opačne nahradené autobusovou dopravou nasledovné vlaky:

•Os 4320 Dunajská Streda 09:53 – Kvetoslavov 10:20 – Nové Košariská 10:30 – Bratislava hl. st. 10:54,

•Os 4317 Bratislava hl. st. 10:05 – Nové Košariská 10:31 – Kvetoslavov 10:41 – Komárno 12:14,

•Os 4322 Komárno 09:42 – Kvetoslavov 11:19 – Nové Košariská 11:29 – Bratislava hl. st. 11:54,

•Os 4319 Bratislava hl. st. 11:05 – Nové Košariská 11:31 – Kvetoslavov 11:41 – Dunajská Streda 12:09,

•Os 4324 Dunajská Streda 11:53 – Kvetoslavov 12:19 – Nové Košariská 12:29 – Bratislava hl. st. 12:54,

•Os 4321 Bratislava hl. st. 12:04 – Nové Košariská 12:31 – Kvetoslavov 12:41 – Komárno 14:14,

•Os 4326 Komárno 11:42 – Kvetoslavov 13:19 – Nové Košariská 13:29 – Bratislava hl. st. 13:54,

•Os 4323 Bratislava hl. st. 13:05 – Nové Košariská 13:30 – Kvetoslavov 13:40 – Komárno 15:31.

Popis zastávok náhradnej autobusovej dopravy (NAD)

Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD

Nové Košariská pred staničnou budovou

Miloslavov zastávka regionálnych autobusov Miloslavov, žel.st.

Kvetoslavov zastávka Na ceste pri železničnej zastávke

Kvetoslavov pred staničnou budovou

Doplňujúce informácie:

•predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť približne 15 minút,

•v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov. Príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia,

•v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,

•počas konania výluky nemusí byť dodržané pravidelné radenie vlakov.