Zmena v doprave: Linka 90

V utorok 25. mája 2021 približne v čase medzi 8:00 a 16:00 bude z dôvodu uzávierky komunikácie na vodnom diele linka 90 skrátená iba po zastávku „VE Čunovo“.

Zastávky Areál vodných športov a Danubiana nebudú počas výluky obsluhované.