Dočasná zmena organizácie dopravy v Blatnom

Z dôvodu konania podujatia nebude dočasne obsluhovaná časť obce Blatné

V dňoch 18.6.-21.6.2021 (piatok - pondelok) sa bude v obci Blatné konať podujatie, ktoré bude mať za následok zmenu organizácie dopravy. Linka 645 a vybrané zachádzajúce spoje linky 666 nebudú obsluhovať zastávku Blatné, ul. M. R. Štefánika a budú mať predĺžený pobyt v zastávke Blatné, Bratislavská ul. Linky 539 a spojov linky 666, ktoré na túto zastávku nezachádzajú, sa zmena organizácie netýka a premávajú podľa štandardných cestovných poriadkov.