Krátkodobé meškanie linky 29

V sobotu 19.06.2021 môže byť z dôvodu konania bežeckého podujatia na Devíne krátkodobo prerušovaná premávka linky 29.

K zdržaniu linky 29 môže dôjsť približne medzi 9:00 a 17:00 v priestoroch Námestia Sv. Cyrila a Metoda.