Aktualizácia: od 11:07 je premávka električiek na Karloveskej obnovená.

Z dôvodu osobného motorového vozidla na koľajovom zvršku dočasne prerušená premávka električiek liniek 4 a 9 na Karloveskej. Električky premávajú odklonenou trasou nasledovne: Linka 4 za zastávkou Nám. Ľ. Štúra cez tunel, Nám. SNP na Špitálsku, kde sa od zastávky Centrum smer Krížna napojí na svoju trasu. Linka 9 za zastávkou Kapucínska smerom na Most SNP, Šafárikovo námestie a od zastávky Centrum na svoju trasu smer Astronomická. V úseku Pri kríži – Kútiky premávajú električky linky 4.Náhradná autobusová doprava X4 premáva v úseku Malá scéna, Vajanského nábrežie, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu, Botanická, Karloveská a Metrologický ústav.Za nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme.