Výluka liniek 90, 91 a N91 v Jarovciach

Cez víkend 14. - 15.08.2021, pre linku N91 iba v noci 14./15.08.2021, bude uzavretá Jantárová ulica v Jarovciach. Linky 90,91 a N91 budú premávať po obchádzkových trasách.

V smere z Petržalky do Čunova resp. k Danubiane budú linky 90 a 91 zo zastávky Žltá premávať priamo po ceste I/2 do Rusoviec. Zastavia na zastávke Vývojová v smere do Jaroviec, odkiaľ budú zachádzať až po zastávku Jarovce. Tu vykonajú obrat a od zastávky Sady pôjdu ďalej po svojich trasách späť do Rusoviec a Čunova.

V smere z Čunova resp. Danubiany do Petržalky budú linky 90 a 91 premávať o 4 minúty neskôr oproti cestovnému poriadku. Zastávku Vývojová obslúžia v náhradnej polohe na križovatke Balkánskej a Vývojovej. Následne budú premávať po ceste I/2 bez zastavenia na zastávku Žltá, kde sa napoja na svoje riadne trasy smerom pod Most SNP resp. k Novému SND.

Linka N91 pri odchodoch z Jasovskej o 23:55, 0:55 a 1:55 bude zo zastávky Žltá premávať priamo po ceste I/2 do Rusoviec. Zastaví na zastávke Vývojová v smere do Jaroviec, odkiaľ bude zachádzať po zastávku Jarovce. Tu vykoná obrat a od zastávky Sady pôjde po svojej trase späť cez Rusovce do Čunova. Pri odchodoch 0:37 a 1:37 z Čunova, ktoré budú posunuté na 0:41 a 1:41 pôjde zo zastávky Vývojová v náhradnej polohe na križovatke Balkánskej a Vývojovej priamo na zastávku Žltá, bez obsluhy Jaroviec.

Pri odchodoch z Jasovskej o 2:55 a 3:55 bude premávať zo zastávky Žltá priamo do Rusoviec na zastávku Gerulata, odkiaľ sa napojí na svoju riadnu trasu do Čunova. Pri odchodoch 2:37, 3:37 a 4:22 z Čunova, ktoré budú posunuté o 7 minút skôr na 2:30, 3:30 a 4:15, bude linka N91 premávať po svojej trase po zastávku Jarovce, kde sa otočí a vráti sa naspäť do Rusoviec na zastávku Vývojová v náhradnej polohe na križovatke Balkánskej a Vývojovej. Odtiaľ bude bez zastavenia pokračovať na zastávku Žltá a po svojej riadnej trase na Jasovskú.

Zastávky Píla, Strelnica a Jarovce, záhrady nebudú počas výluky obsluhované.