Výluka v Modre pre konanie akcie Modranské Vínobranie

Od štvrtka 02.09.2021 od 12:00 do nedele 05.09.2021 do konca premávky budú z dôvodu podujatia Modranské Vínohranie uzatvorené ulice Štefánikova a Dukelská.

Linky 535, 540, 550, 566, 576 a 650 obojsmerne neobslúžia zastávky Modra, Štefánikova a Modra, obch. dom. Namiesto toho zastavia na zastávke Modra, Šúrska.

Spoj číslo 545/23 neobslúži zastávky Modra, Šúrska a Modra, obchodný dom, ale bude premávať priamo po Dolnej ulici ako ostatné spoje linky 545.


vyluka-modra

Pre podujatia konajúce sa v Modre je pripravená posilová doprava.