Výluka liniek MHD v Bratislave z dôvodu konania ČSOB Bratislava marathon 2021

Z dôvodu príprav na maratón a konania samotného maratónu budú zmenené trasy liniek v Bratislave nasledovne:

štvrtok 02.09. a piatok 03.09. bude mať linka 78 presunuté nástupište a výstupište Nové SND. Zastavovať bude pred sídlom DPB na Olejkárskej rovnako ako linka 210.

sobota 04.09. a nedeľa 05.09. bude mať linka 210 presunuté nástupište a výstupište Nové SND. Zastavovať bude na parkovisku za budovou SND rovnako ako linka 90.

nedeľa 05.09. budú približne v časoch medzi 8:00 a 14:00 z dôvodu konania samotného maratónu zmenené trasy liniek 1, 3, 4, 21, 29, 50, 66, 68, 70, 88, 201, 202, 205, 207, 209, 210 a 212.

Linka 1 bude premávať po okružnej trase Hlavná stanica – I. Karvaša – Blumentál – Vazovova – Americké nám. – Špitálska – Nám. SNP – Obchodná – I. Karvaša – Hlavná stanica

Linka 3 bude premávať iba v úseku Jungmannova – Štúrova (dočasná konečná zastávka pri križovatke s Jesenského). Vzhľadom na súbežne prebiehajúcu výluku na Račianskej premáva medzi Blumentálom a Depom Krasňany náhradná autobusová linka X3, medzi Depom Krasňany a Račou električková linka X.

Linka 4 bude premávať v smere do Dúbravky z Kamenného nám. cez Nám. SNP, Kapucínsku a tunel, v smere z Dúbravky na Stn. Nové Mesto/Zlaté piesky z nábrežia cez tunel, Obchodnú, Blumentál a Vazovovu na Krížnu.

Linka 21 bude premávať z a do Devínskej Novej Vsi obojsmerne cez Šancovú (tu obslúži zastávku Račianske mýto), Trnavskú, Bajkalskú a Prievozskú na Autobusovú stanicu, pričom náhradná konečná zastávka bude na Mlynských Nivách medzi výjazdom z autobusovej stanice a križovatkou s Košickou.

Linka 29 bude premávať z Devínskej Novej Vsi iba po most SNP, kde bude mať konečnú v obratisku. Nástupište bude mať rovnako ako linky 30 a 37.

Linka 50 bude v smere do Auparku premávať z Ružinovskej (zastávka Nemocnica Ružinov) cez Bajkalskú, Trenčiansku, Miletičovu a Košickú na Most Apollo. V smere z Auparku na Kukučínovu bude premávať cez Einsteinovu, Most Apollo, Košickú, Miletičovu, Trenčiansku, Bajkalskú a Drieňovú na Tomášikovu (zastávka Zálužická).

Linka 66 bude premávať obojsmerne priamo po Bajkalskej, vynechá zastávky Líščie Nivy, Trhovisko a Ružová Dolina.

Linka 68 bude premávať v smere z Petržalky z Dulovho nám. cez Miletičovu, Trenčiansku, Bajkalskú, Trnavskú, Krížnu a Legionársku na Račianske mýto. Z Račianskeho mýta bude premávať cez Šancovú, Trnavskú, Bajkalskú, Trenčiansku a Miletičovu na Košickú (zastávka Trhovisko) a ďalej po riadnej trase do Petržalky.

Linka 70 bude medzi Prievozskou a Mostom SNP premávať obojsmerne cez Košickú, Most Apollo, Einsteinovu a Most SNP. Nástupište Most SNP bude mať rovnako ako linka 88, na zastávke „Autobusová stanica“ v smere do Podunajských Biskupíc zastaví v náhradnej polohe na Mlynských nivách medzi výjazdom z autobusovej stanice a križovatkou s Košickou.

Linka 88 bude premávať obojsmerne z Mosta Apollo priamo po Košickej na konečnú zastávku „Autobusová stanica“, ktorá bude na Mlynských nivách medzi výjazdom z autobusovej stanice a križovatkou s Košickou.

Linka 201 (obsluhovaná autobusmi) bude premávať medzi Miletičovou (zastávka Trenčianska) a Trnavským mýtom obojsmerne cez Trenčiansku, Bajkalskú a Trnavskú.

Linka 202 (obsluhovaná autobusmi) bude v smere z Dolných honov skrátená iba po zastávku „Autobusová stanica“, ktorá bude v náhradnej polohe na Mlynských nivách medzi výjazdom z autobusovej stanice a križovatkou s Košickou.

Linka 205 bude premávať obojsmerne po trase Trnávka – Rožňavská – Trnavská – Bajkalská – Trenčianska – Miletičova – Prievozská – Autobusová stanica. Náhradná konečná zastávka zastávka bude na Mlynských nivách medzi výjazdom z autobusovej stanice a križovatkou s Košickou.

Linka 207 bude premávať po trase Červený most – Patrónka – Valašská – Búdková – Hodžovo nám. – Karpatská – Koliba.

Linka 209 bude skrátená z Kramárov iba po Jelačičovu.

Linka 210 bude medzi Račianskym mýtom a náhradnou konečnou Nové SND (ako linka 90) premávať cez Legionársku, Krížnu, Trnavskú, Bajkalskú, Prievozskú, Košickú a Landererovu. V smere z Nového SND na Hlavnú stanicu zastaví na zastávke „Autobusová stanica“ v náhradnej polohe na Mlynských nivách medzi výjazdom z autobusovej stanice a križovatkou s Košickou.

Linka 212 (obsluhovaná autobusmi) bude premávať medzi Prievozskou a Štefánikovou obojsmerne cez Košickú, Most Apollo, Einsteinovu, Most SNP, Staromestskú a Hodžovo nám. (tu zastaví obojsmerne na zastávke liniek 83, 84 a 93). V smere do Prievozu zastaví na náhradnej zastávke na Mlynských nivách medzi výjazdom z autobusovej stanice a križovatkou s Košickou.

Regionálne autobusové linky na smer Stupava a Marianka budú premávať medzi autobusovou stanicou a Račianskym mýtom po obchádzkovej trase, v dôsledku čoho bude na nich dochádzať k výraznejším meškaniam.

V prípade otázok je vám k dispozícii Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk

+421 948 102 102