Deň otvorených dverí Dopravného podniku Bratislava

V rámci Európskeho týždňa mobility 2021 pripravil Doravný podnik Bratislava pre všetkých cestujúcich a fanúšikov mestskej hromadnej dopravy Deň otvorených dverí DPB vo Vozovni Jurajov dvor (Trnávka). Program sa uskutoční v sobotu 18. 9. 2021, od 10:00 do 16:00.

„Buďme zdraví, cestujme ekologicky“ je témou tohtoročného ETM. Keďže aj MHD je jedným z pilierov udržateľného spôsobu prepravy, DPB sa rozhodol verejnosti priblížiť fungovanie podniku, vozidlá a ich výpravu i údržbu, aj priestory depa. Okrem upriamenia pozornosti na ekologický rozmer chce podnik zvýšiť povedomie o bezpečnosti cestnej premávky. Deti čakajú aktivity zamerané na dopravnú výchovu, ktorých cieľom bude upevňovanie zdravých dopravných návykov.

Nadšenci dopravných prostriedkov si vychutnajú prehliadku dvadsiatich vozidiel z flotily DPB a desiatich historických vozidiel, ktoré podnik vypravuje pri špeciálnych príležitostiach. Okrem toho sa budú môcť návštevníci oboznámiť s fungovaním depa prostredníctvom komentovanej jazdy Cabrio busom.

Bohatý program doplnia rozhovory o mobilite a kultúrne vystúpenia. Počas dňa sa predstaví umelkyňa a autorka divadelných predstavení pre deti – škriatok FÍHA tralala, obľúbené kapely Medial Banana a HEX. Deti zabavia aj kreatívne dielne, súťažná hra a dopravné ihrisko.

Záujemcovia o prácu v dopravnom podniku môžu priamo v stane DPB využiť prítomnosť zamestnancov personálneho oddelenia.

DPB návštevníkom dňa otvorených dverí odporúča na cestu využiť mestskú dopravu. Okrem bežných liniek 4, 57, 63 a 65 totiž počas soboty podnik vypraví aj mimoriadne linky X63 (po trase: Hlavná Stn. – Račianske mýto – Trnavské mýto – Rožňavská – Bojnická – Vozovňa Jurajov dvor) a X4 (po trase: Nám Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Trnavské mýto – Vajnorská – Vozovňa Jurajov dvor). Záverečným bodom programu bude jazda z depa s možnosťou fotografovania.

Areál vozovne bude pre verejnosť otvorený z Vajnorskej a Bojnickej ulice. V súvislosti s platnými protipandemickými nariadeniami DPB zabezpečí regulovaný vstup návštevníkov a zároveň ich vyzýva na dodržiavanie hygienických opatrení.

DOD_oznam_Sqaure