Obmedzenie liniek 649, 730 a 740 v Zlatých Klasoch

V dňoch 19.09.2021 (nedeľa) a 20.09.2021 (pondelok) budú z dôvodu konania hodov v Zlatých Klasoch obmedzené linky 649, 730 a 740.

V nedeľu 19. 09. 2021 budú linky obmedzené nasledovne:

Linka 649 nebude obsluhovať zastávky Zlaté Klasy, Rastice, Jednota a Zlaté Klasy, Rastice, OcÚ. Namiesto týchto zastávok obslúži náhradnú zastávku Zlaté Klasy, ihrisko.

Linka 730 nebude obsluhovať zastávku Zlaté Klasy, Rastice, Jednota. Namiesto tejto zastávky obslúži zastávku Zlaté Klasy, Rastice, OcÚ, kde bude táto linka ukončená.

Linka 740 nebude obsluhovať zastávky Zlaté Klasy, Rastice, Jednota a Zlaté Klasy, Rastice, OcÚ. Zastávku Zlaté Klasy, Rastice, kolónia riadne obslúži.

V pondelok 20.09.2021 budú linky premávať podľa platných cestovných poriadkov. Linky v smere do Bratislavy budú odchádzať z nástupišťa číslo 2.

Za znížené pohodlie pri cestovaní sa ospravedlňujeme. V prípade otázok kontaktujte Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk

+421 948 102 102