Tender Bratislavskej integrovanej dopravy na dizajn manuál má víťaza

V júni 2021 vyhlásila Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) – organizátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) - výberové konanie na agentúru, ktorá vytvorí ideové riešenie pre novú vizuálnu identitu integrovanej dopravy. Šlo o jeden z najtransparentnejších tendrov, ktorý bol široko medializovaný a garantom obstarávania sa stal Klub reklamných agentúr KRAS. Ten posudzoval podklady k súťaži tak, aby boli v súlade nielen so zákonom, ale tiež zodpovedali prísnym štandardom iniciatívy Férový tender.

Nový dizajn manuál zjednotí všetky grafické prvky na cestovných poriadkoch, piktogramoch, označeniach liniek, informačných systémoch, reklamných a propagačných materiáloch.

Tendra sa zúčastnili tri agentúry a jeho víťazom sa stala agentúra CORE4 Advertising, ktorá už na realizácii zadania pracuje.

Priebeh tendra a kľúč výberu víťaznej agentúry komentuje Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID: "Uchádzači prichádzali so zaujímavými nápadmi a úroveň prezentácií bola naozaj vysoká. S náročnou úlohou -vytvoriť pre celý systém úplne novú vizuálnu identitu a súčasne rešpektovať viacero podmienok-sa uchádzači popasovali obdivuhodne, čo nás príjemne prekvapilo. Najmä víťazný návrh agentúry CORE4 Advertising, ktorý zaujal kvalitou spracovania, kreativitou a celkovou komplexnosťou. Jeho veľkou prednosťou tiež je, že oslovuje všetky cieľové skupiny. Tento návrh najviac zodpovedal predstavám a požiadavkám stanoveným v súťaži. Víťazná agentúra zároveň predložila ponuku s najnižšou cenou.

Potreba uceleného dizajn manuálu je dôležitá pre zabezpečenie prevádzky a celkového rozvoja Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). IDS BK spája rôzne druhy dopravy na území hlavného mesta a v blízkom regióne. Zahŕňa spoluprácu viacerých objednávateľov dopravných výkonov, dopravcov i nás, ako organizátora samotného systému. Predovšetkým z pohľadu cestujúcich je teda dôležité dať systému jednotnú identitu. Cestovanie sa pre nich stane komfortnejšie, ak na prvý pohľad rozoznajú, čím môžu v rámci systému cestovať a kde im platia jednotné cestovné lístky.“

„Do každej našej tendrovej práce sa snažíme priniesť istú nadhodnotu a preto sme radi, že náš návrh klienta oslovil. Tešíme sa, že našich 21 rokov marketingovej praxe budeme môcť využiť pre ďalší posun identity a značky IDS BK“, dopĺňa Natália Vargová, Client service director marketingovej agentúry CORE4 Advertising.

Realizácia a prvé výstupy projektu sa očakávajú v priebehu októbra 2021.