Konferencia VOD 2021 sa bude konať už o pár dní

Už o pár dní, 14. - 15. októbra 2021, sa uskutoční ďalší ročník tradičnej medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave VOD 2021, ktorá si počas dlhoročnej existencie získala popularitu a významné miesto v odborných kruhoch.

konf_VOD_2021

Obzvlášť v tejto dobe, kedy stále pretrváva nárast individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo dochádza k významnému zhoršovaniu klimatických pomerov, je veľmi dôležité zamýšľať sa nad tým, ako môže verejná osobná doprava, ktorá má značný podiel na týchto zmenách, prispieť k rozvoju udržateľnej mobility.

Na konferencii bude priestor pre výmenu skúseností odborníkov z oblasti verejnej správy, dopravných a projekčných organizácií a firiem, tiež odborníkov z vysokých škôl a výskumných pracovísk, ktoré sa zaoberajp problematikou verejnej dopravy.

So zaujímavými príspevkami o rozvoji a novinkách v IDS BK vystúpia na konferencii aj zástupcovia Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. Veríme, že spoločne dokážeme hľadať spôsoby a riešenia ako môže železničná, autobusová, mestská hromadná doprava ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ.

Podrobné informácie o konferencii nájdete 👉 https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2021/?fbclid=IwAR2sZIbqJ8hsWZl7wOSLjffz8dQ-jV5ETZWfYkRgJLuoWxysmE6m-mr1DEA