MIMORIADNE POSILNENIE spojov MHD počas jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých

V dňoch 28. októbra - 1. novembra 2021 Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní spoje vybraných liniek MHD a komfortnejšie cestovanie zabezpečí vozidlami s väčšou kapacitou. Návštevníkom cintorínov odporúča, aby na presun počas jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých využili MHD, čím odbremenia preťažené parkoviská.

Premávka vybraných liniek bude počas týchto dní nasledovná:

28. – 29. októbra:

  • Linky 31, 39, 201 a 202 budú namiesto režimu prázdnin premávať podľa cestovného poriadku pre pracovný deň.
  • Linka 130 premávajúca ku Krematóriu bude posilnená kapacitnejším vozidlom.

28. októbra – 1. novembra:

  • Linka 37 premávajúca v blízkosti Krematória bude od štvrtka do pondelka kapacitne posilnená nasadením kĺbových autobusov.

30. októbra – 1. novembra:

  • Linka 39, ktorá obsluhuje zastávky pri Cintoríne Slávičie údolie a Martinskom cintoríne, bude premávať podľa mimoriadneho posilneného cestovného poriadku. Od dopoludnia do večerných hodín budú spoje premávať v intervale 7 - 8 minút.
  • Linka 31 nebude v uvedených dňoch vypravená, nahradí ju práve posilnená linka 39.

  • Všetky spoje linky 80, ktorá premáva k Cintorínu Petržalka, končiace na zastávke „Kapitulský dvor“, budú v čase od 6:30 do 20:00 pokračovať až na konečnú zastávku „Cintorín Petržalka“, podľa špeciálneho cestovného poriadku.

DPB tiež počas víkendu a sviatočného pondelka zabezpečí 3 kĺbové záložné vozidlá, ktoré operatívne (podľa potrieb) nasadí na pokyn dopravného dispečingu, čím môže ešte zväčšiť prepravnú kapacitu na vyťažených linkách.

Na zvládnutie náporu cestujúcich vyšle dopravný dispečing navyše tri dvojčlenné posádky, ktoré budú v spolupráci s mestskou a štátnou políciou nepretržite dohliadať na plynulosť hromadnej dopravy, a to najmä pri najväčších cintorínoch, ktorými sú Slávičie údolie, Cintorín Vrakuňa alebo Krematórium. Na vyťažených zastávkach budú nápomocní aj informátori.

V prípade otázok kontaktujte Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk

+421 948 102 102