Neplánovaný výpadok regionálnych autobusových spojov

Dňa 12. 11. 2021 nebudú obslúžené nasledujúce spoje, resp. budú obslúžené náhradou:

102422/8 Sv. Jur, Kačačnice (5:20) - BA, Bajkalská (Náhradný spoj 102428/8 zájde na Kačačnice a k MiÚ

102425/8 Horné Orešany (5:21) - Bratislava

10527/4 Pezinok, ŽST (5:37) - BA, Shopping Palace

102422/71 BA, Bajkalská (5:55) - Sv. Jur, Kačačnice

102414/16 Šamorín, Mliečno (6:00) - BA (Spoj pôjde len v úseku Šamorín, Mliečno - Šamorín, AS. Od Šamorín, AS pôjde zlúčený so spojom 102412/22 s odchodom 6:19 a zájde v Dunajskej Lužnej do Lipnice)

102417/12 Malacky (6:10) - Bratislava,AS (náhradou bude spoj 102419/108, ktorý pôjde v trase spoja č. 12. Spoj teda obslúži aj zastávku Lozorno, Plastic Omnium INERGY.)

102444/10 Bernolákovo, kaštieľ (6:21) - Bratislava (Náhradný spoj 10528/6 zájde ku kaštieľu

102422/18 Sv. Jur, Kačačnice (6:30) - Bratislava (Náhradný spoj 102429/10 zájde na Kačačnice a k MiÚ

102417/21 Bratislava (14:15) - Malacky (náhradou bude spoj 102415/235, ktorý pôjde v trase spoja č.21. V dosledku tohto príde k meškaniu spoja 102415/35 (Malacky 15:10 - Gajary) v trvaní cca 20 min.)

102419/19 Malacky (15:40) - Studienka (vypravený bude až nasledujúci spoj idúci týmto smerom - 102419/21 (Malacky 16:10 - Studienka - Bílkove Humence)

102422/47 BA (16:05) - Sv.Jur, Kačačnice (Náhradný spoj 102424/33 (BA 16:10 - Cífer 17:47) zájde na Kačačnice a k MiÚ

102422/44 Sv. Jur, Kačačnice (16:55) - BA (Náhradný spoj 102424/34 zájde na Kačačnice a k MiÚ

102423/53 BA (18:10) - Doľany (náhradný spoj 102425/31 (18:20) - bude zastavovať na všetkých zástavkách po Doľany