UPOZORNENIE: Evidenčné lístky sa už v regionálnych autobusoch nevydávajú

Vážení cestujúci,

nakoľko sme zaznamenali otázky ohľadom evidenčných lístkov, od 15. 11. 2021 ich už nový dopravca nevydáva. Evidenčný lístok alebo registračná potvrdenka slúžila doteraz len pre potreby evidencie cestujúcich v prímestských autobusoch, neplatila však ako cestovný doklad.

Papierový lístok alebo potvrdenku vám vodič vydá len v prípade platby v hotovosti alebo z kreditu na čipovej karte. Všetky ostatné operácie sú bez vytlačeného lístka.

Prípady, kedy sa evidenčný lístok nevydáva:

  • Na čipovej karte máte predplatný alebo jednorazový elektronický cestovný lístok platný na celú trasu vašej cesty. Cestovný lístok je zapísaný v čipe karty, vodič netlačí ďalší lístok..
  • Do autobusu nastupujete s platným lístkom v mobilnej aplikácii IDS BK. Vodič netlačí ďalší lístok.
  • Do autobusu nastupujete s papierovým lístkom s označeným dátumom a časom platnosti, alebo ho môžete po nástupe označiť v označovači pri predných dverách. Vodič netlačí ďalší lístok.