Obnovenie premávky linky MHD 56 po riadnej trase

Vážení cestujúci,

od pondelka 03. 01. 2022 bude obnovená premávka linky MHD 56 po uliciach Barónka a Kubačova.

Linka bude obsluhovať zastávky Barónka; Kubačova, NKD a MiÚ Rača vo svojich stálych polohách.