POZOR: od 27. 2. 2022 prichádza k úprave cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy

Vážení cestujúci,

od 27. februára 2022upravené cestovné poriadky niektorých spojov na vybraných linkách regionálnej autobusovej dopravy. Odporúčame vám overiť si, či sa niektorá zmena týka aj vášho spoja.

Nové cestovné cestovné poriadky nájdete na našom webe: IDS BK cestovné poriadky alebo aj na webe dopravcu: ARRIVA Bratislava cestovné poriadky

Podrobný rozpis všetkých zmien:

Región Malacky

Dochádza k malým úpravám na väčšine liniek.

Linka 215 Bratislava, Patrónka – Marianka

•Prvý ranný spoj 2 resp. 202 (Marianka, Námestie 4:05 – Bratislava, Patrónka 4:27) posunutý celotýždenne o 10 minút neskôr zo 4:05 na 4:15 z Marianky z dôvodu lepšej nadväznosti na linky MHD na zastávke Bratislava, Patrónka

•Prvý ranný spoj 1 resp. 201 (Bratislava, Patrónka 4:35 – Marianka, Námestie 4:57) posunut celotýždenne o 5 minút neskôr zo 4:35 na 4:40 z Patrónky ako následok posunutia prvého ranného spoja z Marianky

Linka 219 Bratislava – Stupava – Borinka

•Víkendový vložený spoj 221 (Bratislava, AS 15:22 – Stupava, Aut. stanica 16:02) posunutý odchod zo zastávky Bratislava, AS z pôvodného času 15:22 na nový čas 17:22

•Zrušenie spoja 305 (Bratislava, AS 5:52 – Stupava, Aut. stanica 6:32, premával počas školských prázdnin)

•Zrušenie spoja 325 (Bratislava, AS 13:07 – Stupava, Aut. stanica 13:47, premával počas školských prázdnin). Náhradou je spoj 245/13 (Bratislava, AS 13:07 – Stupava, Aut. stanica 13:47 – Malacky, Žel. stanica 14:15), ktorý bude po novom premávať aj počas školských prázdnin

•Spoj 27 (Bratislava, AS 13:17 – Stupava, Aut. stanica 13:57, premával len počas školského vyučovania) bude premávať aj počas školských prázdnin

•Spoj 21 (Bratislava, AS 12:17 – Stupava, Aut. stanica 12:57, premával len počas školského vyučovania) bude premávať aj počas školských prázdnin

Linka 240 Malacky – Kostolište – Jakubov – Suchohrad – Záhorská Ves

•Spoj 23 (Záhorská Ves 11:40 – Malacky, Žel. stanica 12:17) počas školských prázdnin skrátený po Suchohrad a vedený ako spoj 323 (Záhorská Ves 11:40 – Suchohrad 11:49)

•Spoj 318 (Suchohrad 9:06 – Záhorská Ves 9:13, premával počas školských prázdnin) zrušený. Náhradou je spoj 18 (Malacky, Žel. stanica 8:37 - Suchohrad 9:06 – Záhorská Ves 9:13), ktorý bude premávať aj počas školských prázdnin

Linka 245 Bratislava – Stupava – Malacky

•Víkendový vložený spoj 224 (Malacky, Žel. stanica 10:25 – Bratislava, AS 11:34) posunutý do novej polohy (Malacky, Žel stanica 16:25 – Bratislava, AS 17:34)

•Spoj 13 (Bratislava, AS 13:07 – Malacky, Žel. stanica 14:15, premával len počas školského vyučovania) bude premávať aj počas školských prázdnin

Linka 246 Malacky – Stupava – Bratislava, Opletalova-VW5

•Víkendový spoj 202 (Stupava, Aut. stanica 5:17 – Bratislava, Opletalova-VW5 5:42) posunutý o 20 minút neskôr z 5:17 na 5:37 zo Stupavy

Linka 249 Malacky – Pernek – Pezinská Baba – Pezinok

•Zavedenie zastavovania na zastávke Pezinok, Dr. Bokesa

Linka 250 Bratislava – Stupava – Zohor – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves

•Spoj 23 (Bratislava, AS 10:22 – Záhorská Ves, Kompa 11:40) s pokračovaním na spoji 240/23 do zastávky Malacky, Žel. stanica pokračuje počas školských prázdnin na novom spoji 240/323 do zastávky Suchohrad. V režime školských prázdnin je tento spoj vedený pod číslom 250/323. V režime školského vyučovania ostáva spoj 23 bez zmeny.

Linka 260 Malacky – Kostolište – Gajary

•Spoj 5 (Malacky, Žel. stanica 6:07 – Gajary, Garáže 6:27) posunutý do novej polohy (Malacky, Žel. stanica 5:07 – Gajary, Garáže 5:27)

Linka 265 Malacky – Veľké Leváre – Malé Leváre

•Spoj 1 (Veľké Leváre, Žel. stanica 5:13 – Malé Leváre, Cintorín 5:24) posunutý o 5 minút neskôr z 5:13 na 5:18 z Veľkých Levár

•Spoj 3 (Malacky, Žel. stanica 6:03 – Malé Leváre, Cintorín 6:25) posunutý o 20 minút neskôr z 6:03 na 6:23 z Malaciek a zároveň zmenená trasa pridaním zachádzky ku železničnej stanici Veľké Leváre (Malacky, Žel. stanica 6:23 – Veľké Leváre, Žel. stanica 6:38 – Malé Leváre, Cintorín 6:49)

•Zrušenie spoja 5 (Malacky, Žel. stanica 6:33 – Malé Leváre, Cintorín 6:55, premával len počas školského vyučovania). Náhradou je posunutý spoj č. 3

•Spoj 7 (Veľké Leváre, Žel. stanica 6:38 – Malé Leváre, Cintorín 6:49) posunutý o 20 minút skôr z 6:38 na 6:18 z Veľkých Levár. Náhradou spojenia od vlaku linky S20 je posunutý spoj č. 3

•Víkendový spoj 222 (Malé Leváre, Cintorín 9:56 – Malacky, Žel. stanica 10:18) posunutý o 10 minút neskôr z 9:56 na 10:06 z Malých Levár

Linka 269 Bratislava – Stupava – Lozorno – Jablonové – Pernek – Kuchyňa – Rohožník

•Nový víkendový spoj 237 (Bratislava, AS 23:37 – Lozorno, Základná škola 00:27), zjednotený so spojom 39 premávajúcim počas pracovných dní

Linka 275 Malacky – Veľké Leváre – Závod – Moravský Svätý Ján – Sekule – Borský Svätý Jur

•Spoje 4 (Závod, Cintorín 5:39 – Malacky, Žel. stanica 6:03) a 19 (Malacky, Žel. stanica 15:03 – Závod, Cintorín 15:27) predĺžené po zastávku Borský Svätý Jur, Tomky. Polohy spojov v úseku Závod – Malacky ako aj pokračovania na linke 205 do Bratislavy ostávajú zachované

Linka 277 Malacky – Veľké Leváre – Závod – Moravský Svätý Ján – Sekule – Borský Svätý Jur

•Zrušenie spoja 1 (Malacky, Žel. stanica 4:52 – Bílkove Humence, Gočály 5:35)

•Zrušenie spoja 26 (Bílkove Humence, Gočály 17:38 – Malacky, Žel. stanica 18:21)

Linka 289 Malacky – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš – Plavecký Peter

•Spoj 5 (Malacky, Žel. stanica 6:07 – Plavecký Peter, Kostol 6:58) posunutý o 30 minút neskôr zo 6:07 na 6:37 z Malaciek

Región Pezinok

Prichádza k minimálnym úpravám prevažne na základe požiadaviek cestujúcich

Linka 249 Malacky – Pernek – Pezinská Baba – Pezinok

•Zavedenie zastavovania na zastávke Pezinok, Dr. Bokesa

Linka 506 Bratislava - Horné Orešany (expresná linka)

•Spoj 13 s odchodom 18:50 z Bratislavy, AS bude na základe požiadaviek cestujúcich predĺžený až do Horných Orešian

Linka 520 Bratislava – Pezinok, Nemocnica

•Všetky spoje budú mať upravenú jazdnú dobu medzi zastávkami Pezinok, Zumberg a Pezinok, Nemocnica (iba v uvedenom smere, z technologických dôvodov)

Linka 529 Bratislava – Pezinok, Nemocnica

•Spoj 80 bude na základe požiadaviek cestujúcich posunutý o 8 minút skôr na nový čas odchodu Viničné, Grobská 5:26 (Príchod do Pezinka, Žel. stanica bude o 5:35)

•Spoj 81 bude z technologických dôvodov posunutý o 5 minút skôr na nový čas odchodu Pezinok, Žel. Stanica 5:15

Linka 540 Bratislava – Modra, Zochova chata

•Víkendový spoj 243 s odchodom z Bratislavy, AS o 20:45 bude na zjednotený so spojom 43 a bude skrátený iba po zastávku Modra, Pod lipou

Linka 545 Doľany - Šenkvice - Pezinok

•Na základe požiadaviek od cestujúcich bude zriadený nový víkendový spoj 297 s odchodom z Vištuka, Námestie o 15:55 a príchodom na Šenkvice, Žel. Stanicu o 16:05 (Jedná sa o prípoj ku vlaku linky S50 s odchodom zo Šenkvíc o 16:13)

Región Senec

Prichádza k úpravám časových polôh na linkách 605, 609, 640, 645 a 658.

Linka 605 Bratislava – Senec (expresná linka)

•Všetky spoje v rannej špičke v smere Senec – Bratislava sú posunuté o 2 minúty neskôr z dôvodu zlepšenia prípojov z ostatných regionálnych liniek

•Všetky spoje v poobednej špičke v smere Bratislava – Senec sú posunuté o 5 minút neskôr z dôvodu skrátenia prestoja na autobusovej stanici v Senci v zmysle požiadaviek cestujúcich

•Všetky spoje v poobednej špičke v smere Senec – Bratislava sú posunuté o 8 minút skôr z dôvodu skrátenia prestoja na autobusovej stanici v Senci v zmysle požiadaviek cestujúcich

•Predĺženie intervalu v rannej špičke v smere Senec – Bratislava z 20 na 30 minút počas školských prázdnin (zrušenie dvoch spojov)

Linka 609 Bratislava – Kráľová pri Senci – Veľké Úľany – Jelka (expresná linka)

•Všetky spoje v smere Jelka – Bratislava sú posunuté o 2 minúty neskôr

Linka 620 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Nová Dedinka – Tureň – Senec

•Zrušenie spoja 51 (Bernolákovo, Lúčna 22:43 – Nová Dedinka, Športová 22:53)

Linka 632 Bratislava – Bernolákovo – Veľký Biel – Senec

•Zrušenie spoja 305 (Bratislava, AS 6:15 – Senec, Aut. stanica 7:09, premával počas školských prázdnin)

Linka 640 Senec – Veľký Grob – Kaplna – Báhoň

•Všetky spoje v úseku Veľký Grob, Námestie – Báhoň, Žel. stanica sú posunuté o 2 minúty skôr z dôvodu zlepšenia prestupu na spoje linky 666 do Trnavy v zmysle požiadaviek cestujúcich

•Spoje 101 a 261 (Veľký Grob, Námestie 4:05 – Báhoň, Žel. stanica 4:20) posunuté na čas odchodu 3:58 a príchodu 4:13 z dôvodu zabezpečenia prípoja na vlak linky S50 s odchodom o 4:17 do Bratislavy v zmysle požiadaviek cestujúcich

•Spoje 104 a 264 (Báhoň, Žel. stanica 21:10 – Veľký Grob, Námestie 21:27) posunuté na čas odchodu 21:00 z dôvodu skrátenia prestupného času od vlaku linky S50 s príchodom o 20:54 v zmysle požiadaviek cestujúcich

Linka 645 Senec – Blatné – Kaplna – Čataj

•Zlúčenie spojov 6 a 306 do spoja 6 s odchodom o 5:04 a príchodom na zastávku Senec, Aut. stanica o 5:24 (skrátenie jazdnej doby)

•Zlúčenie spojov 10 a 310 do spoja 10 s odchodom o 6:04 a s príchodom na zastávku Senec, Aut. stanica o 6:24 (skrátenie jazdnej doby)

•Spoj 14 posunutý na čas odchodu 7:04 a príchodu na zastávku Senec, Aut. stanica o 7:24 (skrátenie jazdnej doby)

•Spoje 17, 21 a 25 posunutý odchod zo zastávky Senec, Aut. stanica o 5 minút neskôr

Linka 658 Senec – Kráľová pri Senci – Jelka – Veľké Úľany

•Zavedenie spoja 113 (Veľké Úľany, Školská 4:27 – Veľké Úľany, Nové Osady 4:38)

•Zavedenie spoja 114 (Veľké Úľany, Nové Osady 18:19 – Veľké Úľany, Školská 18:30)

•Všetky spoje v úseku Veľké Úľany, Nové Osady – Veľké Úľany Školská posunuté o 3 minúty skôr z dôvodu predĺženia prestupného času na linku 659 v zmysle požiadaviek cestujúcich

•Spoje 101 a 251 (Veľké Úľany, Školská 6:07 – Veľké Úľany, Nové Osady 6:18) posunuté na čas odchodu 6:27

•Spoj 264 (Veľké Úľany, Nové Osady 18:42 – Veľké Úľany, Školská 18:53) posunutý na čas odchodu 18:19

Linka 659 Senec – Kráľová pri Senci – Veľké Úľany – Jelka

•Spoj 51 predĺžený zo zastávky Veľké Úľany, Školská až do zastávky Jelka, Dunajská z dôvodu požiadavky samospráv na zlepšenie dochádzky do ZŠ Jelka

Región Šamorín

Dochádza k miernym úpravám dvoch spojov na linkách 649 a 740 z dôvodu zabezpečenia prepravy žiakov zo Šamorína do obcí Kvetoslavov, Oľdza, Hubice a Mierovo a z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti obce Vlky v ranných hodinách počas voľných dní.

Linka 649 Senec – Zlaté Klasy - Šamorín

•Spoj 22 posunutý na čas odchodu 13:14 zo zastávky Šamorín, aut. st., po trase skrátené časy prestoja, od zastávky Zlaté Klasy, Centrum ide v pôvodnom čase.

Linka 740 Bratislava – Malinovo – Tomášov – Zlaté Klasy – Nový Život

•Spoj 202 posunutý na čas odchodu 3:39 zo zastávky Čenkovce, Obecný úrad, na spoji je pridaná zachádzka do obce Vlky.

V prípade otázok kontaktujte Infocentrum IDS BK:

  • info@idsbk.sk
  • +421 948 102 102