Predajňa DPB na Magistráte hl.m. SR Bratislavy bude dňa 6. 4. 2022 otvorelná len do 14:00 hod.

Vážení cestujúci,

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že predajňa na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy bude dňa 6. 4. 2022 z technických príčin zatvorená od 14:00 hod.

Ostatné predajne DPB sú vám k dispozícii v riadnych otváracích hodinách. Zoznam predajní DPB: Predajne DPB