Zmena cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy od 1. 5. 2022

Vážení cestujúci,

od nedele 1. mája 2022 budú zmenené cestovné poriadky vybraných liniek regionálnej autobusovej dopravy dopravcu ARRIVA Mobility Solutions. Čiastkové úpravy cestovných poriadkov reagujú na opodstatnené podnety od cestujúcich, prinášajú optimálnejšie prispôsobenie ponuky spojení dopytu po preprave a zavedená bude aj nová linka 515, ktorá zabezpečí dochádzanie školákov z Chorvátskeho Grobu na ZŠ Hubeného v mestskej časti Bratislava-Rača. Konkrétnejšie zmeny sú uvedené nižšie.

Región Malacky

Linka 205 Bratislava – Malacky (EXPRES)

•Spoj 2 (Malacky, Žel. stanica 4:46 – Bratislava, AS 5:37) posunutý o 10 minút skôr na nový čas odchodu Malacky, Žel. stanica 4:36

•Spoj 5 (Bratislava, AS 6:12 – Malacky, Žel. stanica 7:02) zrušený z dôvodu nízkej vyťaženosti

•Spoj 6 (Malacky, Žel. stanica 5:06 – Bratislava, AS 5:57) zrušený z dôvodu nízkej vyťaženosti

•Spoj 7 (Bratislava, AS 6:42 – Malacky, Žel. stanica 7:37, premáva počas školského vyučovania) zmenená trasa zrušením obsluhy zastávok Plavecký Štvrtok, Žel. stanica a Malacky, ZŠ DR.J.Dérera

•Spoj 9 (Bratislava, AS 12:42 – Malacky, Žel. stanica 13:32) zrušený z dôvodu nízkej vyťaženosti

•Spoj 10 (Malacky, Žel. stanica 5:36 – Bratislava, AS 6:27, premáva počas školského vyučovania) posunutý na nový čas odchodu Malacky, Žel. stanica 7:06 a príchodu Bratislava, AS 7:57

•Nový spoj 311 (Bratislava, AS 13:12 – Malacky, Žel. stanica 14:02, premáva počas školských prázdnin), v dňoch školských prázdnin predstavuje čiastočnú náhradu za zrušený spoj 9

Linka 209 Bratislava – Lozorno – Pernek – Rohožník (EXPRES)

•Spoj 1 (Bratislava, AS 12:57 – Rohožník, Sídlisko 13:58) posunutý o 20 minút neskôr na nový čas odchodu Bratislava, AS 13:17

•Spoj 6 (Rohožník, Sídlisko 5:11 – Bratislava, AS 6:15, premáva počas školského vyučovania) posunutý na nový čas odchodu Rohožník, Sídlisko 6:51 a príchodu Bratislava, AS 7:55

•Nový spoj 19 (Bratislava, AS 6:37 – Rohožník, Sídlisko 7:38, premáva počas školského vyučovania), zabezpečí bezproblémové dochádzanie žiakov z obcí Jablonové a Pernek do ZŠ Kuchyňa

Linka 259 Malacky – Pernek – Kuchyňa

•Spoj 2 (Kuchyňa, Obecný úrad 4:59 – Malacky, Žel. stanica 5:27) posunutý o 5 minút skôr na nový čas odchodu Kuchyňa, Obecný úrad 4:54

Linka 260 Malacky – Gajary

•Nový spoj 53 (Malacky, Žel. stanica 13:07 – Gajary, Garáže 13:57, premáva počas školského vyučovania), zabezpečí posilu k školskému spoju 25 s odchodom z Malacky, Žel. stanica o 13:37

•Nový spoj 54 (Gajary, Garáže 13:31 – Malacky, Žel. stanica 13:51, premáva počas školského vyučovania), vratný spoj k novému spoju 53

Linka 265 Malacky – Veľké Leváre – Malé Leváre

•Spoj 2 (Malé Leváre, Cintorín 4:21 – Malacky, Žel. stanica 4:43) posunutý o 10 minút skôr na nový čas odchodu Malé Leváre, Cintorín 4:11

Linka 289 Malacky – Rohožník – Sološnica – Plavecký Mikuláš – Plavecký Peter

•Nový spoj 104 (Rohožník, Tesco 8:31 – Malacky, Žel. stanica 8:50, premáva počas školského vyučovania), zavedený z technologických dôvodov v súvislosti so zavedením spoja 209/19

Linka 299 Bratislava – Stupava – Lozorno – Plavecký Štvrtok – Malacky (NOČNÁ LINKA)

•Zrušenie obsluhy obce Marianka z dôvodu minimálnej vyťaženosti cestujúcimi z/do tejto obce a nutnosti obsluhy tejto obce zachádzkou. Uvedenou zmenou dôjde k skráteniu jazdnej doby na spoji 1 (Bratislava, AS 0:30 – Malacky, Okresný úrad 1:38) o 8 minút na nový čas príchodu Malacky, Okresný úrad 1:30


Región Pezinok

Linka 515 Chorvátsky Grob – Bratislava, ZŠ Hubeného

•Nová linka obsahujúca spoj 2 (Chorvátsky Grob, Námestie 7:10 – Bratislava, ZŠ Hubeného 7:39, premáva počas školského vyučovania) určená najmä pre žiakov dochádzajúcich z obce Chorvátsky Grob do škôl v mestskej časti Bratislava-Rača. Vznikla na základe požiadavky samosprávy obce Chorvátsky Grob

Linka 529 Pezinok - Viničné - Senec

•Spoj 90 (Viničné, Grobská 13:36 – Pezinok, Žel. stanica 13:45) z technologických dôvodov posunutý v celej trase o 5 minút skôr na nový čas odchodu Viničné, Grobská 13:31 (príchod na Pezinok, Žel. Stanica o 13:40)

Linka 540 Bratislava - Svätý Jur – Pezinok – Modra – Zochova chata

•Nový spoj 82 (Modra, Štúrova 13:17 – Pezinok, Žel. stanica 13:36, premáva iba počas školského vyučovania), zabezpečí kapacitné posilnenie jestvujúceho spoja linky 540 po skončení vyučovania na školách v Modre

Linka 545 Doľany - Štefanová - Budmerice - Vištuk - Šenkvice - Pezinok

•Spoj 5 (Doľany, Kostol 6:25 – Pezinok, Žel. stanica 7:14) posunutý v úseku Doľany - Šenkvice o 5 minút skôr na nový čas odchodu Doľany, Kostol 6:20. Na základe požiadaviek obyvateľov Vištuka tak bude zabezpečený lepší prípoj na vlaky v Šenkviciach

•Nový spoj 96 (6:54 Šenkvice, Žel. Stanica – 7:04 Vištuk, Námestie, premáva iba cez pracovné dni) bude zavedený na základe požiadaviek obyvateľov Vištuka ako prípoj na vlak linky S50 z Bratislavy

Linka 555 Doľany - Trnava

•Spoj 4 (Trnava, AS 6:24 – Doľany 6:55) posunutý v celej trase o 5 minút skôr na nový čas odchodu Trnava, AS 6:19 (príchod do Dolian o 6:50). Nadväzný spoj 550/16 ostáva bez zmeny, vďaka čomu sa vytvorí dostatočná časová rezerva pre nástup žiakov v Doľanoch a lepšie načasovanie príchodu do škôl

Linka 565Bratislava - Svätý Jur – Pezinok – Modra – Budmerice - Cífer

•Spoj 8 (Cífer, Žel. Stanica 6:45 – Bratislava, AS 8:16, premáva počas školského vyučovania ) posunutý v úseku Cífer - Budmerice o 3 minút skôr na nový čas odchodu Cífer, Žel. stanica 6:42. Odchod z Budmeríc, Námestia ostáva bez zmeny, čím sa vytvorí lepšia rezerva pri nástupe väčšieho množstva cestujúcich

•Spoj 95 (Budmerice, Námestie 14:47 - Cífer, Žel. Stanica 15:06, premáva počas školského vyučovania) z technologických dôvodov posunutý v celej trase o 15 minút neskôr na nový čas odchodu Budmerice, Námestie 15:02 (príchod do Cíferu na Žel. Stanicu o 15:21)


Región Senec

Linka 610 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Zálesie – Malinovo

•Spoje 49 a 249 (Bratislava, AS 23:37 – Malinovo, Kaštieľ 0:21) zrušené, náhradou v úseku Bratislava – Ivanka pri Dunaji sú novo zavedené spoje 630/21 a 221

•Spoje 50 a 250 (Malinovo, Kaštieľ 22:38 – Bratislava, AS 23:24) zrušené

Linka 630 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Senec

•Nové spoje 21 a 221 (Bratislava, AS 23:37 – Senec, Žel. stanica 0:33), predstavujú náhradu za zrušené spoje 610/49, 249 a 632/49, 249

Linka 632 Bratislava – Bernolákovo – Veľký Biel – Senec

•Spoje 49 a 249 (Bratislava, AS 23:45 – Senec, Žel. stanica 0:37) zrušené, náhradou sú novo zavedené spoje 630/21 a 221

Linka 645 Senec – Blatné – Kaplna – Čataj

•Spoj 1 (Senec, Aut. stanica 5:12 – Čataj, Obratisko 5:41) posunutý z technologických dôvodov o 15 minút neskôr na nový čas odchodu Senec, Aut. stanica 5:27

Linka 657 Senec – Nový Svet

•Spoj 1 (Senec, Aut. stanica 4:37 – Nový Svet 4:50) posunutý z technologických dôvodov o 15 minút neskôr na nový čas odchodu Senec, Aut. stanica 4:52


Región Šamorín

Linka 649 Senec – Zlaté Klasy – Kvetoslavov – Šamorín

•Spoj 6 (Zlaté Klasy, Centrum 5:24 – Senec, Aut. stanica 5:59) posunutý o 6 minút skôr na nový čas odchodu Zlaté Klasy, Centrum 5:18 z dôvodu zlepšenia nadväznosti na vlak linky S65

•Spoj 208 (Zlaté Klasy, Centrum 5:58 – Senec, Aut. stanica 6:29) posunutý o 5 minút skôr na nový čas odchodu Zlaté Klasy, Centrum 5:53 z technologických dôvodov

Linka 715 Bratislava – Dunajská Lužná

•Nový spoj 5 (Bratislava, AS 6:15 – Dunajská Lužná, Nové Košariská 6:41, premáva počas školského vyučovania)

•Nový spoj 6 (Dunajská Lužná, Nové Košariská 6:47 – Bratislava, AS 7:14, premáva počas školského vyučovania)

Linka 727 Bratislava – Dunajská Lužná – Šamorín

•Spoj 1 (Bratislava, AS 5:15 – Šamorín, Mliečno 5:57) zrušený v dňoch školského vyučovania. V pracovných dňoch školských prázdnin bude spoj naďalej premávať

•Spoj 4 (Šamorín, Mliečno 4:31 – Bratislava, AS 5:19) zrušený

•Spoj 6 (Šamorín, Mliečno 4:50 – Bratislava, AS 5:34, premáva počas školského vyučovania) posunutý o 5 minút skôr na nový čas odchodu Šamorín, Mliečno 4:45 a zrušené obmedzenie premávky počas školského vyučovania, po novom premáva aj počas pracovných dní školských prázdnin

Linka 737 Bratislava – Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo – Šamorín

•Spoj 4 (Šamorín, aut. st. 4:43 – Bratislava, AS 5:29) posunutý o 10 minút skôr na nový čas odchodu Šamorín, aut. st. 4:33

Linka 799 Bratislava – Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo – Šamorín (NOČNÁ LINKA)

•Spoj 1 (Bratislava, Hodžovo nám. 0:35 – Šamorín, aut. st. 1:27) zmenená trasa pridaním obsluhy zastávky Dunajská Lužná, Nová Lipnica,zvonica a zrušením obsluhy zastávky Šamorín, MsKs

•Spoje 2 a 202 (Šamorín, aut. st. 23:37 – Bratislava, Autobusová stanica 0:20) zmenená trasa pridaním obsluhy zastávky Dunajská Lužná, Nová Lipnica,cint.

Cestovné poriadky regionálnych autobusov

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102