Kompenzácie cestujúcim v prímestskej doprave so zakúpenými električenkami

Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji, zabezpečovaná od 15. novembra 2021 novým dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, je po počiatočných problémoch stabilizovaná. Bratislavský samosprávny kraj výpadky spojov cestujúcim kompenzoval bezplatným cestovaním v mesiacoch január a február 2022.

V ďalšej fáze prichádzajú kompenzácie pre cestujúcich so zakúpenými električenkami - predplatnými cestovnými lístkami (PCL).V období od 31. mája 2022 do konca roka 2022 budú automaticky vygenerované bezplatné bonusové predplatné cestovné lístky.
Nárok na kompenzáciu v podobe bonusovej električenky majú pravidelní cestujúci, ktorí mali platnú električenku s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022.

Výška bonusu je odvodená od typu PCL v kompenzovanom období

Mali ste zakúpenú električenku /PCL v termíne od 15. 11. 2021 do 31. 01. 2022 s platnosťou:

30 dní- získate bonus 30 dní

90 dní- získate bonus 30 dní

365 dní- získate bonus 2 x 30 dní

Mali ste zakúpenú električenku /PCL v termíne od 01. 02. do 28. 02. 2022 s platnosťou:

30 dní- získate bonus 30 dní (neplatí pre ten istý, ktorý bol platný v termíne od 15.11.2021 – 31.01.2022)

90 dní- získate bonus 30 dní

365 dní - získate bonus 30 dní

Pripísanie bonusov prebehne nasledovne:

Kupujete si električenku na bezkontaktnú čipovú kartu (dopravnú kartu), bonusová električenka sa vám automaticky vygeneruje po nákupe novej električenky, vykonanom kedykoľvek v termíne od 31. 05. 2022 do konca roka 2022. Zónová platnosť na bonusovej električenke bude rovnaká, ako na posledne zakúpenej.

Držiteľom ročnej električenky, ktorej platnosť končí až po uvedenom termíne kompenzácií, sa bonus vygeneruje automaticky, nie až pri kúpe ďalšej električenky.

Kupujete si električenku prostredníctvom aplikácie IDS BK, k predĺženiu aktuálnej električenky dôjde automaticky bez potreby zakúpenia novej električenky. Ak v čase spustenia akcie nedisponujete platnou električenkou, v deň spustenia akcie sa vám vygeneruje električenka, na ktorú máte nárok v zmysle kompenzácie.

Pripísal sa mi bonus? Overíte si to jednoducho

O bonusovom predĺžení budú zákazníci informovaní emailom.

Užívatelia dopravných kariet si môžu aktuálny stav pozrieť aj v eshope IDS BK alebo v eshopoch dopravcov.

Užívatelia aplikácie IDS BK uvidia bonusovú električenku priamo v aplikácii.

  • Bonusové električenky / PCL sa generujú automaticky a len raz pre každého cestujúceho s nárokom na kompenzáciu vo forme bonusu. Výber iného termínu platnosti bezplatného bonusu nie je možný.
  • Iným spôsobom nie je možné vybaviť bonusovú električenku ani na predajných miestach dopravcov, systém generovania prebieha automaticky pri nákupe novej električenky. Predajca nemá možnosť urobiť úpravu pri generovaní bonusu.

Všetky podnety a pomoc cestujúcim vybavuje Bratislavská integrovaná doprava (BID).

V prípade potreby vám odporúčame obrátiť sa na Infocentrum IDS BK e-mailom na adresu: info@idsbk.sk alebo telefonicky📞+421 948 102 102