Premávka historických vozidiel v Bratislave

Vážení cestujúci,

od soboty 2. júla 2022 budú počas víkendov a sviatkov premávať pravidelne historické električky, autobusy a trolejbusy.

Električky (linka A) budú premávať po trase Jesenského – Kamenné nám. – Špitálska – Krížna – Blumentál – Radlinského – Obchodná – tunel – nábrežie – Jesenského.

Zastavia na všetkých zastávkach po trase okrem zastávky Vazovova.

Trolejbusy (linka H) budú premávať po trase Búdková – Mudroňova – Palisády – Hodžovo nám. – Kollárovo nám. – 29. augusta – Rajská.

Zastavia na všetkých zastávkach po trase.

Autobusy (linka M) budú premávať po trase Hlavná stanica – Štefánikova – Hodžovo nám. – Staromestská – nábrežie – Dostojevského rad – Mlynské nivy – Košická – Most Apollo – Einsteinova – Viedenská cesta – Krasovského – Einsteinova – Most SNP – Staromestská – Hodžovo nám. – Štefánikova – Hlavná stanica.

Zastavia na všetkých zastávkach po trase.

Premávka historických vozidiel bude počas voľných dní zabezpečovaná v mesiacoch júl, august a september.

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102