Predajňa DPB na Magistráte hl.m. SR Bratislavy je do 22.7.2022 zatvorená.

Vážení cestujúci,

Dopravný podnik Bratislava informuje, že predajňa:

  • na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy bude do 22.7.2022 z technických príčin zatvorená,
  • na Mlynarovičovej ulici v Petržalke bude od 11.7.2022 do 15.7.2022 z technických príčin otvorená od 10,00 hod. do 14,30 hod. a od 15,00 hod. do 18,00 hod.

Radi Vás obslúžia v ostatných predajniach DPB, ktorých zoznam nájdete na stránke dpb.sk/sk/predajne