Zmeny na linkách MHD z dôvodu konania Dúhový PRIDE 2022

Vážení cestujúci,

v sobotu 23. júla 2022 budú približne od 13:00 z dôvodu konania podujatia Dúhový pride zmenené trasy liniek A, H, 1, 9, 42, 44, 47 a 80.

Historické linky A a H počas pochodu nebudú premávať, začnú premávať až po jeho skončení.

Linka 1 bude premávať obojsmerne po trase Hlavná stanica – I. Karvaša – Blumentál – Vazovova – Krížna – Špitálska – Kamenné nám. – Jesenského – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. - Kamenné nám. – Špitálska – Krížna – Vazovova – Blumentál – I. Karvaša – Hlavná stanica.

Linka 9 bude premávať medzi zastávkami Krížna a Kráľovské údolie obojsmerne cez Špitálsku, Kamenné nám., Jesenského / Šafárikovo nám.,a nábrežie.

Linka 42 bude premávať v smere z Červeného mostu k Cintorínu Vrakuňa cez Pražskú, Šancovú, Trnavské Mýto a Miletičovu na Prievozskú. V smere k Červenému mostu bude premávať bez zmeny.

Linka 44 bude premávať v smere z Búdkovej na Kolibu cez Palisády, Štefánikovu a Šancovú na Karpatskú. V smere na Búdkovú bude premávať bez zmeny.

Linka 47 bude premávať v smere z Červeného mostu k Zimnému štadiónu cez Palisády, Štefánikovu, I. Karvaša a Americké námestie na Záhradnícku. V smere k Červenému mostu bude premávať bez zmeny.

Linka 80 bude mať zmenené výstupište – zastavovať bude na Nám. Slobody, ako linky 31, 39 a 94. Nástupište obslúži vo svojej riadnej polohe.

Ukončenie odklonov na uvedených linkách bude závisieť od ukončenia pochodu.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlnujeme.

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102