BID má k navrhovaným zmenám cestovných poriadkov ZSSK stovky pripomienok

Vážení cestujúci,

odborníci z Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), zodpovední za dopravné plánovanie, pripomienkovali návrhy cestovných poriadkov predložených spoločnosťou ZSSK. Konkrétne pripomienky predostreli zástupcom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko začiatkom týždňa na parciálnej porade, zvolanej k predloženým návrhom zmien grafikonov vlakov pre roky 2022/2023.

Predložené návrhy zmien cestovných poriadkov vlakov spoločnosti ZSSK, ktoré majú prísť do platnosti 11. decembra 2022, vyvolali množstvo ohlasov a pripomienok. Len na BID prišlo od dotknutých obcí a samotných cestujúcich celkom 280 e-mailov s pripomienkami, pričom viaceré obsahovali hneď niekoľko požiadaviek. Oddelenie dopravného plánovania BID všetky pripomienky posúdilo, vyhodnotilo a zapracovalo do svojho odborného stanoviska, ktoré odprezentovalo dopravcovi aj objednávateľovi vlakovej dopravy.

Odborníci z BID a rovnako aj objednávateľ a tvorcovia vlakových grafikonov svoje stanoviská podporovali argumentačne. Na záver stretnutia ministerstvo aj ZSSK prisľúbili prehodnotiť a zapracovať niektoré z návrhov. Cieľom BID je nielen vecne pomenovať fakty, ale urobiť maximum pre fungovanie verejnej dopravy v prospech cestujúcich.

Rozumieme argumentu tvorcov návrhu, ktorým je zefektívnenie dopravy. Pozitívne hodnotíme zavedenie 60 minútového intervalu počas voľných dní aj na linkách, kde doteraz boli intervaly dlhšie. Rovnako vítame, že na pezinskom a seneckom smere budú vlaky jazdiť rovnomernejšie a pravidelnejšie,“ hovorí Matúš Kužel, zastupujúci generálny riaditeľ BID, a pokračuje: „ale najmä zrušenie linky S65 a skrátenie linky S55, rovnako aj zrušenie zastavovania regionálnych expresov na významných prestupných miestach v IDS BK sú natoľko zásadné zmeny, že mali byť komunikované vopred. A to nielen s nami, ale aj s dotknutými samosprávami.“

Začiatkom septembra 2022 predloží ZSSK finálne zmeny cestovných poriadkov pre roky 2022/2023. Následne bude potrebné, aby organizátor IDS BK, teda spoločnosť BID, upravila aj cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy z dôvodu zachovania nadväzností na vlaky.

Na BID bolo adresovaných celkom 280 e-mailov s pripomienkami, a to k navrhovaným zmenám týkajúcich sa nasledovných tratí a liniek:

•k trati 110 – linka S20 prišlo 22 pripomienok

•k trati 120 – linky S50 a S55 prišlo 39 pripomienok

•k trati 130 – linky S60 a S65 prišlo 214 pripomienok

•k trati 131 – linka S70 prišli 4 pripomienky

•k trati 132 – linka S8 prišla 1 pripomienka

Niektoré pripomienky obsahovali viacero požiadaviek. Najčastejšie sa opakujúce požiadavky sa týkali:

•Zrušenie linky S65 – 152 krát

•Zrušenie zastavovania vlakov REX v Bernolákove (linka S60) – 73 krát

•Zrušenie zastavovania vlakov REX v Senci (linka S60) – 63 krát

•Zrušenie zastavovania vlakov REX v Ivanke pri Dunaji (linka S60) – 43 krát

•Zrušenie zastavovania vlakov REX v Šenkviciach (linka S50) – 37 krát

•Zrušiť obmedzenie X11 pri vybraných vlakoch na úseku Malacky – Kúty – 8 krát

•Skrátenie linky S55 z Bratislavy iba po Pezinok (požiadavka predĺžiť po Šenkvice) – 8 krát

•Zrušenie zastavovania vlakov REX v Sládkovičove (linka S60) – 7 krát

•Predĺženie sedlového intervalu počas pracovných dní zo súčasných 30 minút na 60 minút (linky S50 a S55) – 6 krát