Výluky na linkách 96 a 196

V piatok 12.08. 2022 linky 96 a 196 v smere z Petržalky na Letisko resp. Stn. Nové mesto z dôvodu opravy vozovky nebudú dočasne obsluhovať zastávku Bosákova.

Namiesto toho zastavia na zastávke Šustekova na Mamateyovej, ako linky 68, 84, 88 a 99. V smere na Prokofievovu sa ich trasa nemení.

V sobotu a nedeľu 13.08. a 14.08.2022 bude linka 96 medzi Tomášikovou a Prievozskou premávať obojsmerne po Mierovej.

Zastávku Hraničná obslúži obojsmerne na Mierovej, ako linka 42. Namiesto zastávky Gagarinova na Gagarinovej, v smere do Petržalky, zastaví na zastávke Mierová na Mierovej, ako linka 42.

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102