Ukončenie viacerých výluk na trasách liniek MHD od 5. 9. 2022

Vážení cestujúci,

na vybraných trasách liniek MHD dôjde od 5. septembra 2022 (pondelok) k ukončeniu rekonštrukčných prác, vďaka čomu budú vozidlá na dotknutých trasách opäť zastavovať na riadnych zastávkach.

Z dôvodu ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácie Hradská budú linky MHD 67, 78 a N70 opäť zastavovať na zastávkach Podpriehradná, Majerská a Šípová v oboch smeroch.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácie a nástupíšť Nové SND bude linka MHD 90 premávať po riadnej trase a zastavovať na riadnom výstupišti a nástupišti.

Z dôvodu ukončenia rekonštrukcie zastávky Stn. Vinohrady v smere na Nám. Biely kríž budú linky MHD 3 a 7 opäť zastavovať na riadnej zastávke.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcia povrchu komunikácie Karpatská budú linky MHD 44 a N44 obojsmerne zastavovať na zastávke Karpatská v riadnej polohe.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácie Gagarinova budú linky MHD 71, 72, 75, 96, 196 a N72 zastavovať na zastávkach Ondrejovova, Brodná a Gagarinova obojsmerne v riadnych polohách.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácií Balkánska a Azúrová budú linky MHD 90, 91, 191 a N91 zastavovať na zastávke Gerulata na Balkánskej ulici obojsmerne v riadnych polohách.

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102