Výluka Regionálnych autobusov v Modre

Vážení cestujúci,

z dôvodu konania Vinobrania v Modre budú dočasne zmenené trasy liniek 506, 539, 540, 550, 565 a 599.

Od štvrtka 08.09.2022 12:00 do pondelka 12.09.2022 8:00 budú úplne zrušené zastávky Modra, Štefánikova a Modra, Dukelská.

V uvedenom čase budú linky 506, 540, 550, 565 a 599 obojsmerne premávať obchádzkou cez Šúrsku a Dolnú ul. Obojsmerne zastavia na zastávke Modra, Šúrska (na znamenie).

Ranný spoj 539/87 v piatok 09.09.2022 a v pondelok 12.09.2022 vynechá zastávky Modra, Šúrska a Modra, Dukelská. Namiesto toho zastaví na zastávke Modra, Dolná, ako ostatné spoje linky 539.