Modranské vinobranie 2022 – posilová doprava

Vážení cestujúci,

pre návštevníkov Modranského Vinobrania 2022 bude v dňoch 09.09.2022 – 11.09.2022 zabezpečená posilová doprava.

Okrem riadnych spojov v zmysle bežného cestovného poriadku pôjdu naviac aj spoje:

V dňoch piatok 09.09.2022 a v sobotu 10.09.2022

budú naviac vypravené spoje na linke 539 zo zastávky Modra, Štúrova na zastávku Šenkvice, Žel. stanica.

Odchody zo zastávky Modra, Štúrova budú v časoch o 21:40, 22:40 a 23:40. Zo železničnej stanice Šenkvice nadväzujú vlaky linky S50 do Trnavy s odchodmi o 21:59, 22:59 a 23:59.

V noci z piatka 09.09. na sobotu 10.09. a aj zo soboty 10.09. na nedeľu 11.09.

bude naviac vypravený spoj linky 540 s odchodom zo zastávky Modra, Štúrova o 0:00 po riadnej trase do Bratislavy, AS. Vzhľadom na výluku v centre Modry, okrem Štúrovej zastaví v Modre na zastávke Modra, Šúrska.

Iba v sobotu 10.09.2022

bude naviac vypravený spoj linky 540 s odchodom zo zastávky Modra, Štúrova o 22:30, ktorý bude vedený do Pezinka, na Železničnú stanicu. Tam nadväzuje vlak linky S50 do Bratislavy. Vzhľadom na výluku v centre Modry, okrem Štúrovej zastaví v Modre na zastávke Modra, Šúrska.

Na riadny spoj linky 550 s odchodom zo zastávky Modra, Štúrova o 23:15 nadväzuje na zastávke Pezinok, Radničné námestie spoj linky 599 do Bratislavy, AS. (Aj v noci z piatka 09.09. na sobotu 10.09. a aj zo soboty 10.09. na nedeľu 11.09.).

Všetky posilové spoje zastavia na všetkých zastávkach po trase na znamenie. Na uvedených spojoch platí bežná tarifa IDS BK.