Úprava premávky v IDS BK v dňoch 28.10. – 01.11.2022

Vážení cestujúci,

premávka liniek v IDS BK bude upravená v dôsledku školských prázdnin a tiež z dôvodu zvýšených návštev cintorínov.

  • V dňoch 28.10. (piatok) a 31.10. (pondelok) budú premávať všetky linky MHD, ako aj regionálne linky, podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. V uvedené dni bude premávať aj linka 130, ktorá jazdí ku Krematóriu. Posilnená bude nasadením vozidla s väčšou kapacitou. Pri regionálnych linkách budú premávať spoje bez poznámky a s poznámkou „11“, nebudú premávať spoje s poznámkou „10“.
  • Od 28.10. dochádza k zmene cestovných poriadkov na linkách 520, 540, 565, 727 a 737. Malé úpravy budú spočívať v posune odchodov cez pracovné dni školských prázdnin počas prepravných špičiek (Linky 727 a 737 ráno, linky 520, 540 a 565 popoludní).
  • V dňoch 28.10. (piatok) – 01.11. (utorok, štátny sviatok) nebude premávať linka 31. Namiesto toho bude premávať linka 39 ktorá zabezpečuje spojenie s Martinským cintorínom a Cintorínom Slávičie údolie Premávať bude celodenne v zahustenom, 10-minútovom intervale. V uvedené dni budú spoje linky 80, ktoré majú konečnú zastávku Kapitulský dvor, predĺženéna konečnú Cintorín Petržalka.
  • V noci z 29.10. na 30.10. (sobota / nedeľa) budú počas zmeny času vypravené všetky odchody nočných spojov MHD v Bratislave aj podľa letného, ako aj podľa zimného času.

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102