Predĺženie stavebných prác – Jantárová cesta – ovplyvní linky 83, 92, 95, 99, 192, N80, N95, N99, SL3 a Šk4

Vážení cestujúci,

27. - 30. novembra 2022 bude úplne uzatvorená Jantárová cesta v úseku od križovatky Jantárová cesta – Šintavská ul. a Jantárová cesta – Pajštúnska ul. z dôvodu neukončených stavebných prác.

Predĺženie stavebných prác – Jantárová cesta – ovplyvní linky 83, 92, 95, 99, 192, N80, N95, N99, SL3 a Šk4

Z dôvodu dopravných obmedzení bude organizácia dopravy zmenená nasledovne:

Zastávka „Šintavská“ (nástupište A, smer Kutlíkova) nebude obsluhovaná. Cestujúci využijú zastávku „Šintavská“ (nástupište linky 99 na Šintavskej ul.)

Zastávka „Topoľčianska“ nebude obojsmerne obsluhovaná. Cestujúci využijú zastávku „Tupolevova“.


V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102