Zmena cestovných poriadkov liniek RegioBus na smer Rovinka a Šamorín

Koronavírus

Popísané zmeny platia pre cestovné poriadky pre školský rok. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia https://www.idsbk.sk/koronavirus/ sa uvedené zmeny dostanú do praxe až po ich ukončení.

Nová linka 715

bude premávať obojsmerne po trase Hamuliakovo (Jednota) - Kalinkovo - Dunajská Lužná (Jánošíková, Nová Lipnica) - Miloslavov, žel. zast. (prestup na vlakovú linku S70) - Miloslavov, nám. Táto linka bude premávať iba počas prepravných špičiek pracovných dní so školským vyučovaním.

Nový spoj z Rovinky do Bratislavy

bude zavedený na linke 727 a bude premávať iba počas pracovných dní so školským vyučovaním. Odchod zo zastávky Rovinka, OcÚ do Bratislavy bude o 7:30.

Na linkách 727 a 737

sa mení časová poloha všetkých spojov medzi zastávkami Šamorín,Mliečno a Šamorín, aut. st. a Šamorín, Čilstov - Šamorín, aut. st. Všetky spoje budú odchádzať v smere do Bratislavy z východzej zastávky o 5 minút skôr. V úseku Šamorín, aut. st. - Bratislava, aut. st. sa časová poloha spojov liniek 727 a 737 nemení.