K atraktívnejšej verejnej doprave prispeje aj nová príručka pre samosprávy a projektantov

Aj malé zlepšenia, ktoré si nevyžadujú vysoké náklady, môžu prispieť k vyššej kvalite a atraktivite verejnej dopravy na území Bratislavy a Bratislavského kraja. Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji pripravila praktickú príručku pre samosprávy, laickú verejnosť, ale aj pre projektantov a zástupcov investorov, ktorá má napomôcť pri rozvoji verejnej dopravy v celom regióne.

„Pri rozvoji verejnej hromadnej dopravy neraz stačí zrealizovať malé zlepšenia s minimálnymi nákladmi, ktoré však prinesú výrazný kvalitatívny prínos pre cestujúcich. V uplynulých mesiacoch naša spoločnosť predstavila Technické a prevádzkové štandardy IDS BK a dnes sme pre zástupcov samospráv, investorom a projektantom pripravili príručku s niekoľkými príkladmi, ako môžu na svojom území prispieť k vyššej atraktivite verejnej dopravy a vyššiemu štandardu poskytovaných služieb pre cestujúcich,“ povedal riaditeľ odboru dopravnej integrácie BID a spoluautor príručky Peter Války.

Príručka prináša starostom, primátorom či projektantom postupy a návrhy takých riešení, ktorých realizáciu vedia jednotlivé samosprávy zrealizovať aj vo vlastnej réžii. Vo väčšine prípadov teda nie je potrebné uchádzať sa o spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov, prípadne z úverových zdrojov.

Praktická príručka je rozdelená na 4 kapitoly:

  1. Zastávky
  2. Cestovné poriadky
  3. Výluky a mimoriadnosti
  4. Preferencia verejnej dopravy

Samosprávy, investori, projektanti, ale aj laická verejnosť vďaka príručke získajú základné informácie o budovaní zastávok a ich vybavení, o tvorbe cestovných poriadkov a podávaní návrhov na ich úpravu, o postupe pri príprave uzávierok a obmedzení cestných komunikácií či o preferencii verejnej dopravy. Súčasťou príručky sú príklady dobrej, ale aj zlej praxe.

Príručku atraktívnej verejnej dopravu bude BID, a.s. v najbližších dňoch distribuovať primátorom a starostom, poslancom bratislavského mestského a župného zastupiteľstva a zároveň je sprístupnená na webe Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (www.idsbk.sk).

Príručka atraktívnej verejnej dopravy na území Bratislavského kraja