Bratislavská integrovaná doprava vyhlasuje súťaž návrhov na nový Dizajn manuál IDS BK

Ďalší krok k modernizácii Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá je koordinátorom IDS BK, vyhlasuje súťaž návrhov, na konci ktorej bude nový Dizajn manuál IDS BK. Do súťaže sa môže so svojimi návrhmi prihlásiť ktokoľvek, kto už v minulosti vytvoril dizajn manuál alebo podobný predmet zákazky.

Záujemcovia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť súťaže návrhov, majú čas do 8. februára 2021 do 10.00, aby predložili svoje návrhy. Ide spolu o 8 výstupov, medzi ktoré patrí napríklad grafický návrh pre vizuál autobusu prímestskej autobusovej dopravy, návrh predtlačeného cestovného lístka či vybrané piktogramy.

Z predložených návrhov vyberie komisia ten najlepší a s jeho autorom bude následne rokovať o zmluve na vytvorenie Dizajn manuálu IDS BK.

Súťažné podklady

1 Prieskum trhu

2 Opis predmetu zakazky


Doplnkové dokumenty

3 Vychodiska pre Dizajn manual IDS BK

4 Logomanual IDS BK

5 Linky a piktogramy MHD BA

6 Standardy 2020

7 Nalepky na predajne miesta

8 Piktogramy pouzivane v IDS BK

10 Zmluva_dizajn manual


Font

Apache License

Roboto-Black

Roboto-BlackItalic

Roboto-Bold

Roboto-BoldItalic

RobotoCondensed-Bold

RobotoCondensed-BoldItalic

RobotoCondensed-Italic

RobotoCondensed-Light

RobotoCondensed-LightItalic

RobotoCondensed-Regular